Odwiedziny w II Szczepie „Silesia”

10 listopada w godzinach wieczornych komendant hufca hm. Aleksandra Lechocka wraz ze skarbnikiem hm. Bartłomiejem Kolisko uczestniczyli w apelu II Szczepu „Silesia” podczas, którego uroczyście dokonano zmian na funkcji drużynowej 8 KHD „Avis”. Dotychczasową drużyną dh. Patrycję Bursy zastąpiła druhna Magda Szumiło. Druhna Patrycja Bursy została drużynową 311 Koedukacyjnej Drużyny Starszoharcerskiej „Czarne Kruki”.

Serdecznie gratulujemy Druhnom nowych funkcji i życzymy wytrwałości w ich pełnieniu.

Sorry, comments are closed for this post.