Dziękujemy za pomoc

Komenda Hufca składa serdeczne podziękowania 7 DW „Cichociemni” za pomoc przy organizacji festynu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.

Sorry, comments are closed for this post.