Druhny i Druhowie!
Rok 2018, to wyjątkowy rok dla Naszej Organizacji. Związek Harcerstwa Polskiego w listopadzie świętować będzie dokładnie 100 lat swojego istnienia. To właśnie 100 lat temu polscy harcerze ze wszystkich zaborów zjednoczyli się 2 listopada 1918 roku w Lublinie, w jeden ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego. Od tej chwili trwamy i działamy wychowując kolejne harcerskie pokolenia.
W obliczu osiągnięć Naszej Organizacji i jej historii 20 grudnia 2017 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 ROKIEM HARCERSTWA. To ogromne wyróżnienie i ukoronowanie wkładu Związku Harcerstwa Polskiego we wszechstronne wychowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży, oparte na ponad stuletniej metodzie harcerskiej, dzięki której Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce społeczną organizacją wychowawczą.
Druhny i Druhowie, to właśnie My, po 100 latach od powołania do życia Związku Harcerstwa Polskiego jesteśmy kontynuatorami dzieła pierwszych harcerskich instruktorów i wychowawców, dlatego też składamy na Wasze ręce hufcową propozycję programową, która została opracowana w związku z Jubileuszem 100–lecia Związku Harcerstwa Polskiego.
W przygotowanej dla Was i Waszych podopiecznych propozycji znajdziecie zadania, które pozwolą Wam czynnie włączyć się w obchody tego wspaniałego Jubileuszu! Pamiętajcie, że propozycja ta będzie miała sens wtedy, jeśli oprócz zadań zaktywizujecie zuchy i harcerzy do zdobywania stopni oraz sprawności, no i przede wszystkim, jeśli Wy weźmiecie w niej aktywny udział.
Druhny i Druhowie, pragniemy życzyć Wam radości i satysfakcji z realizacji zadań i podejmowanych wyzwań, a gdy wkraczać już będziemy w drugie stulecie Związku Harcerstwa Polskiego z ufnością spójrzmy na to, co przed nami, będąc jednocześnie dumnymi z Naszej historii, tradycji i ideałów.

Czuwaj!
Komenda Hufca ZHP Chorzów

Regulamin propozycji programowej „Na ZHP-owską setkę, zdobądź plakietkę”

Uchwała XL Zjazdu ZHP nr 3 z dnia 9 grudnia 2017 r.

Uchwała Senatu RP

 

wykaz_zgloszonych_jednostek_zdobywajacych_plakietke