Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r.w sprawie podstawowej składki członkowskiej

Na podstawie § 78 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa wysokość podstawowej składki członkowskiej, zwanej dalej składką, zasady jej zbierania i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień. Kwartalna wysokość składki dla wszystkich członków ZHP wynosi 12 zł, czyli 48 złotych na rok.

Wszystkie składki członkowskie należy przekazywać na konto hufca, za pośrednictwem przelewu bankowego.