Skład Kapituły Stopni Wędrowniczych

phm. Sławomir SZYKOWSKI H.R.- przewodniczący

pwd. Magdalena BOCHEŃSKA H.R.

hm. Rafał BARTOSZEK H.R.

phm. Krzysztof SOŁTYSIK H.R.

 

Kapituła spotyka się, co dwa miesiące, w drugi czwartek, o godzinie 17.00.

Terminarz spotkań w roku 2016:

14 styczeń, 10 marzec, 12 maj, 8 wrzesień, 10 listopad.

 

Regulamin Hufcowej Kapituły Stopni Wędrownicznych