Skład Kapituły Stopni Wędrowniczych

phm. Sławomir SZYKOWSKI H.R.- przewodniczący

pwd. Patrycja BURSY H.R

pwd. Magdalena BOCHEŃSKA H.R.

hm. Rafał BARTOSZEK H.R.

phm. Krzysztof SOŁTYSIK H.R.

 

Najbliższe posiedzenie Kapituły: 30 listopad  2017r.

 

Regulamin Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych