phm. Edyta ZYGMUNT – przewodnicząca

adres e-mail: edyta.zygmunt@zhp.net.pl

pwd. Magdalena BOCHEŃSKA – wiceprzewodnicząca

phm. Agnieszka BOCHEŃSKA