Odwiedziny w II Szczepie „Silesia”

10 listopada w godzinach wieczornych komendant hufca hm. Aleksandra Lechocka wraz ze skarbnikiem hm. Bartłomiejem Kolisko uczestniczyli w apelu II Szczepu „Silesia” podczas, którego uroczyście dokonano zmian na funkcji drużynowej 8 KHD „Avis”. Dotychczasową drużyną dh. Patrycję Bursy zastąpiła druhna Magda Szumiło. Druhna …

Zauważ człowieka

  „Zauważ człowieka” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już niedługo po raz dwudziesty piąty harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40).” XXI wiek, …

I Herbaciane Spotkanie Kadry

Druhny i Druhowie, zapraszam na pierwsze „herbaciane” spotkanie kadry Hufca ZHP im. Obrońców Chorzowa w Chorzowie, które odbędzie się we wtorek 27.10.2015 o godz. 17.30. Temat: rozważania o aktualnej sytuacji ZHP (za tę część w ramach realizacji zadania próby podharcmistrzowskiej odpowiada dh pwd. …