Ewidencja

Elektroniczny System Harcerskich Danych, czyli tzw. „Ewidencja ZHP” dostępna pod adresem  https://e.zhp.pl umożliwia zweryfikowanie danych członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych ZHP i danych podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP.

Dane członków ZHP podlegające weryfikacji:

 1. Pesel
 2. Imię i nazwisko
 3. Adres, w tym kod pocztowy
 4. Wykształcenie
 5. Zawód
 6. Posiadany stopień harcerski i/lub instruktorski lub gwiazdka zuchowa
 7. Data wstąpienia do ZHP
 8. Przydział służbowy
 9. Adres email
 10. Data złożenia obietnicy/ Data złożenia przyrzeczenia/ Data złożenia zobowiązania

Dostęp do systemu otrzymują, posiadający przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych:

 • w podstawowej jednostce organizacyjnej – kierujący podstawową jednostką organizacyjną
 • w szczepie – komendant szczepu
 • w hufcu:
  • komendant hufca.
  • inni funkcyjni wskazani przez komendanta hufca, po uzyskaniu aprobaty ABI na poziomie chorągwi i uzyskaniu uprawnień adekwatnych do pełnionej funkcji.
  • administrator lokalny systemu Ewidencja ZHP – w zakresie nadawania uprawnień instruktorom w hufcu.

Administratorem lokalnym systemu Ewidencja ZHP w Hufcu Chorzów jest hm. Bartłomiej Kolisko, e-mail: bartlomiej.kolisko@zhp.net.pl