Skład Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej:

hm. Adam MALARZ, BOKK – Szef Zespołu, adres e-mail: adam.malarz@zhp.net.pl
phm. Natalia KRUPA
hm. Rafał BARTOSZEK, BOKK
phm. Wojciech CZAPUTA
hm. Bartłomiej KOLISKO
phm. Sławomir SZYKOWSKI