Składki członkowskie

Uchwała nr 59/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2018

Na podstawie § 78 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa wysokość podstawowej składki członkowskiej, zwanej dalej składką, zasady jej zbierania i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień. Kwartalna wysokość składki dla wszystkich członków ZHP wynosi 30 zł, czyli 120 złotych na rok.

Wszystkie składki członkowskie należy przekazywać na konto hufca, za pośrednictwem przelewu bankowego.

Na co ZHP przeznacza składki?
• Materiały programowe na zbiórki – artykuły papiernicze, rekwizyty, kroniki, stroje itp.
• Drobne elementy umundurowania – krzyże harcerskie, lilijki, sprawności, sznury, chusty itp.
• pomoce metodyczne dla drużynowych i instruktorów,
• materiały informacyjne dla rodziców i szkół,
• ubezpieczenie OC i NNW członków i instruktorów ZHP,
• materiały wykorzystywane w czasie akcji naborowych,
• składki ZHP w organizacjach międzynarodowych.