Jak zapisać dziecko do ZHP?

Co zrobić, aby wstąpić do ZHP?

Krok 1

Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie  działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .

Twoje dziecko przynależeć może do danej jednostki w zależności od jego wieku.

  • Klasa 1, 2, 3 SP – gromada zuchowa
  • Klasa 4, 5, 6 SP – drużyna harcerska,
  • Klasa 7, Gimnazjum – drużyna starszoharcerska
  • Szkoła ponadgimnazjalna – drużyna wędrownicza

Krok 2

Jeśli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do Internetu. W Internecie znajdziecie Państwo informację gdzie działa najbliższa drużyna. Jeśli znalezione informacje w internecie są niewystarczające prosimy o kontakt z Komendą Hufca, która chętnie pomoże w znalezieniu odpowiedniej drużyny.

Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP.

Zgoda na przynależność do ZHP