Kapituła Stopni Wędrowniczych

Skład Kapituły

 hm. Bartłomiej KOLISKO – Przewodniczący
  hm. Rafał BARTOSZEK
  phm. Sławomir SZYKOWSKI
  HR. Patryk GIERAŁTWOSKI

Terminy posiedzeń

Posiedzenia kapituły odbywają się w wybrane przez jej skład czwartki. Terminy najbliższych posiedzeń w 2020 roku:

  30 stycznia 2020 r.
  02 kwietnia 2020 r.

Do pobrania

  Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych