Skład Kapituły Stopni Wędrowniczych

phm. Sławomir SZYKOWSKI H.R.- przewodniczący

pwd. Patrycja BURSY H.R

pwd. Magdalena SOŁTYSIK H.R.

hm. Rafał BARTOSZEK H.R.

phm. Krzysztof SOŁTYSIK H.R.

 

Najbliższe posiedzenie Kapituły: 15.03.2018r., 17.05.2018r.

 

Regulamin Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych