Skład  Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Ewa FIDO – przewodnicząca
hm. Adam MALARZ – zastępca przewodniczącej
hm. Rafał BARTOSZEK
hm. Bartłomiej KOLISKO
phm. Sebastian RESPONDEK
Druhny i Druhowie!
Informujemy, że zmienia się termin zbiórek KSI. Od października 2015r. zapraszamy w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.
Informacje o planowanym udziale w zbiórce wraz z informacją o zakresie poruszanych spraw (np. zmiany w programie, zamknięcie próby itd.) proszę przesyłać na adres ewafido@onet.eu nie później niż 7 dni przed KSI.Otwierający próbę do informacji wysłanej nie później niż dwa tygodnie przed KSI muszą dołączyć opracowany wspólnie z opiekunem program próby.
Najbliższe posiedzenie Komisji 20 luty 2018r. godzina 18.00
Czuwaj!