Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 hm. Ewa FIDO – Przewodnicząca
  hm. Bartłomiej KOLISKO
  hm. Rafał BARTOSZEK
  hm. Adam MALARZ
  phm. Sebastian RESPONDEK

Terminy posiedzeń

Posiedzenia komisji odbywają się z reguły w każdy trzeci wtorek miesiąca. Terminy na pierwszą połowę roku 2020:

  28 stycznia 2020 r.
  18 lutego 2020 r.
  17 marca 2020 r.
  21 kwietnia 2020 r.
  19 maja 2020 r.
  16 czerwca 2020 r.

Zasady udziału w posiedzeniach KSI

Otwarcie próby

W celu otwarcia próby należy:

  Przesłać na adres bartlomiej.kolisko@zhp.net.pl opracowany wspólnie z opiekunem program próby najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
  Stawić się razem z opiekunem na posiedzeniu KSI, z następującymi dokumentami:

  program próby (3 ezgemplarze)
  wniosek o otwarcie próby

Zamknięcie próby

W celu zamknięcia próby należy:

  Przesłać na adres bartlomiej.kolisko@zhp.net.pl informację o planowanym stawieniu się na KSI w celu zamknięcia próby najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
  Stawić się na posiedzenie KSI z następującą dokumentami:

  program próby z podpisami potwierdzającymi realizcję zadań;
  dokumentacją potwierdzającą realizację zadań;
  wniosek o zamknięcie próby;
  raport z przebiegu próby;
  opinię bezpośredniego ;przełożonego;
  opinię opiekuna próby
  opinię Komendanta Hufca

Zmiana punktu/przedłużenie próby

W celu zmiany zadania/przedłużenia próby należy:

  Przesłać na adres bartlomiej.kolisko@zhp.net.pl informację o planowanym stawieniu się na posiedzenie KSI oraz propnowaną zmianę zadania/termin przedłużenia próby najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
  Stawić się na posiedzenie KSI z opiekunem próby oraz następującymi dokumentami:

  wnioskiem o zmianę zadania/przedłużenia terminu zawierającym akceptację opiekuna próby;
  raportem z przebiegu próby (wyjątkiem jest pierwsza zmiana zadania)

Do pobrania

  Wzór karty próby
  Wniosek o otwarcie próby
  Wniosek o zamknięcie próby pwd
  Wniosek o zamknięcie próby phm
  Regulamin pracy KSI
  System Stopni Instruktorskich