Kurs przewodnikowski „Wędrówka”

Druhny i Druhowie!

Zapraszam na kurs przewodnikowski „Wędrówka”.
Jego celem jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.

Terminy zajęć:
23 – 25 X 2015 r. – Biwak rozpoczynający kurs
29 X 2015 r. (Czwartek) – II spotkanie – Komenda Hufca ZHP Chorzów
5 XI 2015 r. (Czwartek) – III spotkanie – Komenda Hufca ZHP Chorzów
12 XI 2015r. (Czwartek) – IV spotkanie – Komenda Hufca ZHP Chorzów
19 XI 2015r. (Czwartek) – V spotkanie – Komenda Hufca ZHP Chorzów
27 – 29 XI 2015 r. – Biwak podsumowujący kurs –Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Kucobach

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres grazyna.widera@zhp.net.pl do 15.10.2015

Czuwaj!
hm. Grażyna Widera

Related posts

Comments are closed.